Pagina wordt geladen ...
bel ons Bel ons tijdens kantooruren op 0528 - 27 02 03
bel ons Spoedgevallen buiten kantooruren 0900 - 23 54 466
locatie Het Haagje 163, 7902 LG Hoogeveen, Nederland

Huisregels Tandheelkundig centrum ’t Haagje

Om u meer inzicht te geven in de werkwijze van onze praktijk, willen wij u verzoeken onderstaande tekst eens door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Zo helpt iedereen mee het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te maken en weten we met elkaar waar aan toe zijn!

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open ) spreekuren ( met uitzondering van de weekenddienst ). U kunt een afspraak maken, telefonisch, langskomen aan de balie of u kunt een mail sturen.

Het te laat komen voor een afspraak
Bij het te laat verschijnen loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak
Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur oftewel 2 werkdagen van tevoren kenbaar te maken. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u
gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u niet meer te behandelen

Pijnklachten/spoedgevallen
Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Wij kunnen bij het plannen van een afspraak voor pijn/spoed niet altijd rekening houden met voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. 

Dienst/Waarneming
Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd een telefoonnummer waarop u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. Bij de ingang van de praktijk staat het nummer vermeldt op het raam. U kunt ook op onze website kijken voor het nummer.

Afspraakherinnering
Wij sturen wekelijks een afspraakherinnering per e-mail. Dit is een gratis extra service die wij verlenen, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door gaat.

Uw gegevens up-to-date
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens. 

Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen, waarvan de kosten hoger zijn dan 150 euro, ontvangt u van ons van tevoren een begroting. U kunt ons echter altijd vragen naar de kosten van uw behandeling.
Wanneer u een afspraak maakt voor een behandeling waarvoor u een begroting heeft gehad, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de begroting.

Lees u begroting altijd zorgvuldig door.

Facturen
De uitgevoerde behandeling zal na afloop gedeclareerd worden via Anders Medical factoring. Zij zullen uw nota eerst aanbieden bij uw zorgverzekering. Van de eigen bijdrage krijgt u een nota per mail, mocht u geen mail hebben of de nota niet per mail willen ontvangen kunt u dit aangeven, dan zal deze per post verzonden worden.

Contante betaling
Wanneer u niet verzekerd bent voor de tandarts, verzoeken wij u contant af te rekenen bij de balie. Er is ook een mogelijkheid voor betalen met pin. U krijgt direct de nota mee.

Verzekerd bij Zilverenkruis
Wij hebben een contract met Zilveren Kruis Achmea. Wanneer u bij deze verzekeringsmaatschappij verzekerd bent, wordt de nota rechtstreeks verzonden naar het Zilveren Kruis Achmea, mits u een 100% vergoeding heeft. Zo niet zult u een nota ontvangen van Anders of van ons.

Indien u de nota niet op tijd betaald, worden er geen afspraken gemaakt tot u heeft betaald.

Mocht u vanwege financiële problemen een betalingsregeling willen treffen, kunt u contact opnemen met de praktijkmanager.

Uw eigendommen
Waak zelf over uw eigendommen, Tandartspraktijk ’t Haagje is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Roken
Roken in of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan.